Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.maxit floor 4753 - polyuretanový / stěrka

p
maxitfloor4753nbeschichtungpujpg.jpg
  • polyuretanový barevný povrch pro průmyslové i bytové prostory
  • hladká a lesklá povrchová úprava
  • dobrá odolnost proti chemikáliím
  • v barvách podle maxit vzorníku pryskyřic EP + PU

Popis

maxit floor 4753 je dvousložková probarvená pryskyřice na bázi polyuretanu.

Použití

maxit floor 4753 se používá jako povrchová vrstva na lité asfalty, betony nebo cementové potěry ve vnitřních i vnějších prostorech.
Dále se používá v případech, kdy je požadovaná dekorativní nášlapná vrstva např. v průmyslových prostorech, které měly podlahovou plochu z litého asfaltu nebo na opravy již nevyhovujících povrchů.
Z maxit floor 4753 je možné vytvářet hladké vrstvy od 2 mm nebo i drsné protiskluzové povrchy.


Vlastnosti

■ flexibilní - pružný
■ samonivelační
■ odolný mechanickému namáhání
■ ekonomicky velmi výhodný
■ vodotěsný
■ v mnoha barevných odstínech dle vzorníku RAL
■ vysoká vydatnost

Podklad

Litý asfalt, beton, cementový potěr, ostatní podklady je třeba v konkrétních jednotlivých případech vyhodnotit.
Aplikace na betony s provzdušňovací přísadou může vést k tvorbě puchýřů a kaveren v povrchu.

Příprava podkladu


Podklady musí být nosné, suché a rovněž bez prachu, šlemů, uvolněných částic.
Oleje, mastnoty a jiné nečistoty, které působí jako separační vrstva, nejprve odstraňte důkladným očištěním.
Stará lepidla a zbytky nátěrů nebo povrchových vrstev musejí být odstraněny, trhliny na ploše uzavřeny.
Staré potěry je nutno zdrsnit podle podmínek staveniště pískováním granulátem, tryskáním kuličkami, případně broušením.
Podklad, na který má být povrch nanášen, musí být chráněn proti vzlínající vlhkosti (zpravidla izolace podle normy ČSN 73 0600, nebo DIN 18195, část 5 a 6). Vlhkost potěru před nanášením maxit floor 4753 musí být nižší než 4 objemová procenta (měřeno přístrojem CM).
Povrchové plochy musí vykazovat povrchovou přídržnost minimálně 1,5 N/mm².
Přídržnost podkladu je nutno vyzkoušet.
Litý asfalt křížem obrokovat a > 70 % odkryté plochy zdrsnit.
Na nové, zbroušené plochy litého asfaltu je možné povrch nanášet přímo.
Předem připravené nebo nové plochy z tekutého asfaltu se penetrují nátěrem maxit floor 4753 a vyplňují se jím póry a rýhy
Následně se povrch maxit floor 4753 nanáší metodou „čerstvá do čerstvé" nebo do 24 hodin konečnou vrstvou.
U betonových podkladů podklad napenetrovat maxit floor 4710 N epoxidovou penetraci nebo maxit floor 4715 N epoxidovou rychleschnoucí penetraci. Dodržujte pokyny technického listu jednotlivých penetrací.
Ke zlepšení přídržnosti mezivrstev je možno penetraci z ma-xit floor 4753 nebo z maxit floor 4710 N / maxit floor 4715 N posypat cca 1 kg/m² křemičitého písku maxit floor 4936 zrnitosti 0.3 - 0.8 mm.

Všeobecné pokyny

Související plochy vždy natírat stejnou výrobní šarží (viz eti-keta).

Doby zpracovatelnosti, možnost přecházení, spotřeba a pří-padně stupeň plnění závisejí na teplotě a vztahují se na 20° C.
Relativní vlhkost vzduch v průběhu nanášení a 24 hodin po nanesení musí být < 75 %;
Polyuretanové a epoxidové pryskyřice nejsou při účinku UV záření a povětrnostních vlivů trvale barevně stálé;
Odborné čištění a péče se kladně projevují na životnosti vrstev a konečných uzavíracích nátěrů.
Teplota podkladu musí být při provádění a 7 dní po provede-ní minimálně 3° C nad teplotou rosného bodu.

Namíchání pryskyřice

maxit floor 4753 se dodává ve dvou složkách (složka A = pryskyřice a složka B = tužidlo) v předepsaném směšovacím poměru.
Materiál se připravuje intenzívním strojovým mícháním.
Složka A se promíchá a beze zbytku se do ní přidá složka B. Ihned následuje důkladné smíchání elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami (např. vrtačka s míchadlem), a to tak dlouho, až je dosaženo homogenní směsi (2 - 3 minuty).
Následně je nutné materiál přelít do prázdné nádoby a znovu promíchat. Tento krok zabraňuje aplikování nerozmíchaného materiálu ode dna nádoby na podkladní konstrukci.

Zpracování

maxit floor 4753 nalít na připravený podklad, rovno-měrně rozdělit a srovnat do požadované vrstvy ozubenou stěrkou - raklí.

Tloušťka vrstvy je daná velikostí ozubení.
Nanesený povrch se do 10 - 15 minut od namíchání musí upravit odvzdušňovacím válcem.
Pro vytvoření drsných nebo dekorativních povrchů se čerstvě nanesený povrch po celé ploše posype požadovaným druhem posypu.
V těchto případech se řiďte doporučenými systémovými skladbami maxit. viz www.maxit.cz.
Prvních 7 dnů chránit povrch před zasažením vodou.

Nanášení dalších vrstev

V případě potřeby je možné na hotový povrch nanést mato-vací nátěr.
Časový odstup mezi nanesením povrchu a konečným uzavře-ním povrchu např. s maxit floor 4774 N Mattierungsfinish je minimálně 14 hodin, maximálně 48 hodin při 20° C.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech je možno výrobek skladovat v suchých a temperovaných prostorech chráněný před přímým slunečním zářením (ne pod +10°C a přes 30°C) po dobu 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní pokyny

Při přelívání používat ochranné brýle. Používat pracovní oděvy a rukavice. K výrobku je na vyžádání bezpečnostní list, nebo si jej můžete stáhnout z internetu; dodržujte také pokyny na obalech.
Související dokumenty
Bezpečnostní list

 

Soubory ke stažení:

pdf  Technický list
240x240png.png