Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.

Solární omítky a barvy

Solární inovace v detailu

Obr. 1: Vliv vlhkosti na tepelněizolační vlastnosti stavebních materiálů v %. Se zvyšující se vlhkostí klesá schopnost tepelně izolovat.

Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí (stěn) jsou podstatně ovlivňovány jejich skutečnou vlhkostí, která je proměnná v závislosti na ročním období dle působení klimatických vlivů. Vlhkost jako taková má podstatný vliv na tepelně-izolační vlastnost materiálů. Kromě toho se na suché fasádě nedaří mikroorganismům, zůstává tedy čistá.

Tepelně-technické vlastnosti materiálů a jejich vliv

Obr. 2: Mikroskopické keramické duté kuličky. Nátěrový film o tloušťce 250–300 μm má na 1 m² zhruba 125 m² měrného povrchu kuliček a 1800 m² vnitřní plochy pórů.

Tepelně-technické vlastnosti materiálu jsou charakterizovány součinitelem tepelné vodivosti λ a následně součinitelem prostupu tepla U. Platí, že čím menší je hodnota U, tím lepší tepelně izolační vlastnosti má daná konstrukce (obr. 1). Tepelná vodivost vlhkého zdiva je podstatně větší než u stejného zdiva suchého. Čili zdivo s větší vlhkostí vykazuje horší tepelně-technické vlastnosti, prostory s vlhkým obvodovým zdivem vykazují větší tepelné ztráty než prostory se stejným zdivem suchým. Snížením vlhkosti zdiva se zmenší součinitel prostupu tepla U, a tudíž dochází k úspoře energie na vytápění.
V zásadě platí, že při zvýšení vlhkosti zdiva o 1 % se zvýší tepelná vodivost o 10 %!
Např. zdivo tl. 40 cm:
suché zdivo ... λ = 0,18
R = d/λ = 0,40/0,18 = 2,22
U = 1/R = 1/2,22 = 0,45 W/m2.K;
vlhčí zdivo o 1 % ... λ = 0,20
R = 0,40/0,20 = 2,00
U = 1/2,00 = 0,50 W/ m2.K.

Další nezanedbatelnou vlastností, která determinuje kvalitu bydlení, resp. příjemnost pobytu v budovách obecně, je tzv. tepelná pohoda. Tu ovlivňuje teplota vzduchu, proudění vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a teplota okolních ploch (sálavé teplo). Příjemně se cítíte v prostředí, kde jsou zajištěny: relativně vysoká povrchová teplota stěn a oken, správná vlhkost vzduchu, dostatečný přívod čerstvého vzduchu a minimálními rozdíly teplot vzduchu v místnosti pod stropem a u podlahy.
To jsou důvody, proč firma Franken Maxit vytvořila produkty zohledňující tyto vlastnosti a na základě výše uvedených poznatků vyvinula omítku a nátěr reagující na tepelné záření, které omezují zvýšení vlhkosti stavebních konstrukcí. Lze je použít jak u staveb nových, tak u stávajících.

Úspora energie

Obr. 3: Porovnání tlaků a teplot v létě a v zimě

06-30-11-09-52-11-w-pusobeni-v-zime-smalljpg.jpg

Obr. 4: Tok vodních par a odraz tepla v létě

06-30-11-09-52-11-w-pusobeni-v-zime-smalljpg.jpg

Obr. 5: Tok vodních par a absorbce tepla v zimě

Obr. 6: Sledované omítkové systémy.

Princip spočívá v přidání velice jemných keramických dutých kuliček mikroskopické velikosti do omítky i nátěru (obr. 2). Kuličky mají schopnost přetvářet svoji prostorovou strukturu v závislosti na působení vlhkosti. Při vysychání se keramické kuličky přiblíží k sobě, při dalším odpařování vody se přeskupují do těsného spolupůsobení až vzájemného spojení. Při navlhnutí se struktura kuliček mění od vzájemného spojení do volného spolupůsobení.
Speciální složení těchto produktů má pozitivní vliv ta tepelně technické vlastnosti zdiva je způsoben snahou o vyrovnání relativních vlhkostí vzduchu a rozdílných tlaků. Solární produkty tak redukují v zimě topný výkon a v létě potřebu chlazení (obr. 3–5). Bylo zjištěno, že při použití solárního omítkového systému (při udržování konstantní teploty uvnitř objektu) je úspora energie na vytápění téměř 10 % oproti systému se silikonovou šlechtěnou omítkou (obr. 6).

Paropropustnost a nasákavost

Výsledky měření solárního nátěru ve vztahu k paropropustnosti a nasákavosti: Prokázaná hodnota Sd (ekvivalentní difuzní tloušťky):
0,07 m;
Potvrzená hodnota W (koeficientu nasákavosti): 0,09 kg/m²h0,5.
Podle Fraunhoferova institutu by neměl násobek obou těchto fyzikálních veličin překročit hodnotu 0,2 (W . sd < 0,2). Čím nižší vyjde tato hodnota, tím jsou vlastnosti stavebního materiálu příznivější.
Výpočet:
0,09 kg/m²h0,5 . 0,07 = 0,0063
Výsledek je tedy asi 30násobně lepší než požadovaná hodnota 0,2.

Zpracovatelnost

Kuličky mají na rozdíl od klasických, různorodých přísad nejmenší povrch v závislosti na objemu. Produkty budou mít navíc menší objemovou hmotnost. Jedno vědro (15 l) solárního nátěru je o 7 kg lehčí než vědro silikonového nátěru.

Příklad z praxe

Obr. 7: Solární dům v Azendorfu a rozložení teplot vzduchu v interiéru.

Obr. 8: Rozložení telplot vzduchu v interiéru.

V Azendorfu byl postaven tzv. solární dům (obr. 7).
Jedná se o jednoduchý dům se dvěma stejnými místnostmi (dvojdomek). Na jedné polovině domu (vpravo) byly použity normální, klasické omítky a na druhé polovině byly aplikovány solární produkty. V místnostech byly osazeny měřicí přístroje pro měření teploty vzduchu v různých výškových úrovních a přístroje pro měření teploty vnitřního povrchu. V pravém prostoru č. 2 s normálními omítkami byl naměřen rozdíl teploty mezi podlahou a stropem 4 °C. V levém prostoru č. 1 se solárními produkty bylo rozložení teploty vzduchu rovnoměrnější a rozdíl činil pouhé 2 °C (obr. 8). Rovnoměrné rozložení teploty a vyšší teplota u podlahy navozují větší tepelnou pohodu a zmenšuje se cirkulace vzduchu (prašnost). Teplota vnitřního povrchu stěn v prostoru se solárními produkty je vyšší než v prostoru s klasickými omítkami (obr. 9).

maxit Solance - termoreflexní interérová barva

zajišťuje lepší rozložení tepla v interiéru. Teplotní rozdíl mezi prostorem a stěnou, nebo mezi stropem a podlahou, je ve srovnání s nátěry obvyklými barvami zřetelně menší. Tento efekt vede ke zmírnění cirkulace vzduchu v prostoru. Výhodou je rovněž vyšší teplota povrchů stěn natřených termoreflexní barvou maxit Solance . maxit Solance je vysoce kvalitní barva na bázi silikonové pryskyřice s přednostmi vlivu mikroskopických keramických dutých kuliček. Výborně se zpracovává, velmi dobře kryje, je absolutně bez rozpouštědel a vyrábí se ve všech odstínech naší palety barev.

Problémové situace, které maxit Solance řeší

 • chybějící tepelná pohoda a snížená útulnost obývaného prostoru - zvláště za chladných ročních období
 • pocit studených nohou i přes dostatečné vytápění
 • pocit průvanu a chladu na venkovních stěnách
 • drasticky stoupající náklady na vytápění
 • nevyvážený režim vlhkosti a tvorbu plísní

Výsledek

 • vyvážené, stabilní a příjemné klima v místnosti
 • rovnoměrný pocit tepelné pohody i se sníženým vytápěním
 • úspora energie za vytápění*
 • ochrana před vznikem plísní
 • vysoce paropropustnost

*Již o 1°C snížené vytápění = 6 % úspora nákladů na vytápění.

Shrnutí

Solární produkty přinášejí následující výhody:

 • úsporu energie na vytápění
 • schopnost regulace tepla
 • vysokou propustnost pro vodní páru
 • snadnou zpracovatelnost
 • díky malé nasákavosti a mikroporéznosti vysokou odolnost proti tvorbě řas a plísní

Ke stažení

maxit Solance - thermoreflexní vnitřní barva

pdf - Technický list
maxitsolancejpg.jpg

 • termoreflexní solární barva optimalizující klima v místnostech
 • na silikonové bázi s vysokým podílem silikonových pryskyřic
 • rovnoměrněji rozkládá teplotu v místnosti
 • snižuje "efekt studených nohou"
 • bílá nebo v barvách dle vzorníků a příplatkových skupin maxit
 • třída otěru na mokra 3, třída kryvosti 2

detail

maxit Solarfarbgrund - penetrace pod thermoreflexní barvy

pdf - Technický list
maxitsolarfarbgrundnewjpg.jpg

 • pod solární a thermoreflexní barvy
 • na strukturované i hladké podklady
 • výrazně snižuje a sjednocuje nasákavost podkladu
 • vysoce paropropustný
 • vnější i vnitřní použití
 • transparentní

detail

maxit Solargrundputz

pdf - Technický list
081412095000maxitsolargrundputzjpg.jpg

• solární jádrová omítka s vlákny
• s přídavkem dutých keramických kuliček
• snižuje vlhlkost zdiva v zimním období – zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti
• snižuje náklady na vytápění

detail

maxit Solarfassadenspachtel - solární renovační stěrka

pdf - Technický list
maxitsolarfassadenspachteljpg.jpg

• solární tenkovrstvá renovační omítka s přídavkem dutých keramických kuliček
• vlákny vyztužená
• vhodná pro renovace soudržných podkladů
• snižuje vlhlkost zdiva v zimním období – zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti
• snižuje náklady na vytápění

detail

maxit Solaren - solární renovační barva

pdf - Technický list
maxitsolarenjpg.jpg

• překrývající trhliny až do 0.5 mm
• na silikonové bázi s vysokým podílem silikonových pryskyřic
• s přídavkem dutých keramických kuliček
• snižuje vlhlkost zdiva v zimním období – zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti
• bílá nebo v barvách dle vzorníků a příplatkových skupin maxit
• snižuje náklady na vytápění

detail

maxit Solarfarbe - solární fasádní barva

pdf - Technický list
maxitsolarfarbejpg.jpg

• na silikonové bázi s vysokým podílem silikonových pryskyřic
• s přídavkem dutých keramických kuliček
• snižuje vlhlkost zdiva v zimním období – zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti
• snižuje náklady na vytápění

detail

maxit Solarputzgrund - penetrace pod solární omítky

pdf - Technický list
081412095233maxitsolarfarbgrundjpg.jpg

• systémový penetrační nátěr pod maxit Solarputz
• bez rozpouštědel
• připravený přímo k natření
• bílý nebo v barvách dle vzorníků a příplatkových skupin maxit

detail

maxit Solarputz - solární šlechtěná omítka

pdf - Technický list
120810090046maxitsolarputzjpg.jpg

• vrchní silikonová pastovitá šlechtěná solární omítka
• na silikonové bázi s vysokým podílem silikonových pryskyřic
• s přídavkem dutých keramických kuliček
• snižuje vlhlkost zdiva v zimním období – zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti
• snižuje náklady na vytápění

detail

1/1  
240x240png.png