Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.

Sanační omítky

Sanační omítky jsou speciální maltové směsi určené pro omítání vlhkého a zasoleného zdiva v interiéru i v exteriéru. Byly vyvinuty jako materiál, jehož aplikace má zabránit vlhkým skvrnám a výkvětům solí na povrchu omítek u starých budov, jež nemají funkční izolaci proti vzlínající vodě. Sanační omítky jsou omítky s vysokou  pórovitostí a  propustností pro vodní páru při současném snížení kapilární nasákavosti.

 

Princip sanačních omítek

Vzlínající voda a transportující rozpuštěné soli způsobují degradaci omítky a zdiva. povrch je vlhký s výkvěty solí.

Voda vzlíná do porézních materiálů, jako jsou zdivo a omítka, na principu kapilární elevace. Vzlínání vody do omítky lze zamezit nebo podstatně snížit zvětšením pórů a zvětšením smáčecího úhlu povrchu pórů. Princip sanačních omítek je založen na výrazném zvýšení pórovitosti omítky pomocí velkých pórů a na hydrofobizaci povrchu pórů. Tímto způsobem se radikálně sníží až zcela potlačí kapilární vzlínavost omítky. Současně se díky vysokému obsahu velkých pórů vytvoří prostor (úložiště), ve kterém mohou soli rozpuštěné ve vzlínající vodě krystalizovat, aniž způsobí destrukci omítky.

Soli rozpuštěné ve vzlínající vodě krystalizují v sanační omítce na rozhraní se zdivem. Povrch omítky zůstává suchý a bez výkvětů.

Takováto vysoce porézní omítka má vysokou propustnost pro vodní páru, kapalnou vodu však nepropouští. V důsledku této skutečnosti se odpařovací zóna posune do nitra omítky, případně až na rozhraní zdivo omítka. Výsledkem je, že omítka zůstává na povrchu suchá, bez výkvětů a nerozpadá se.

Sanační omítky nelze v žádném případě považovat za "odvlhčovací" omítky, protože zdivo zůstává i nadále vlhké a zasolené, nanejvýše dojde ke snížení hranice zavlhčení.
Sanační omítky neodstraňují příčinu vlhkosti zdiva, ale pouze některé z jejich důsledků. Proto by měly být tyto omítky zásadně součástí celého souboru opatření, která by zamezila nebo alespoň podstatně omezila průnik vody do zdiva.

Průzkum zdiva

Odběr vzorku zdicí malty ze spáry ve zdivu k určení salinity

Pro volbu sanačních omítkových materiálů, jejich použití a zpracování jsou rozhodující výsledky průzkumu zdiva.

Průzkumem je vždy nutno zjistit:
- příčinu vlhkosti, stanovit stupeň vlhkosti
- obsah ve vodě rozpustných solí (sírany, chloridy, dusičnany) vlastnosti a stav zdiva

Návrh sanačního systému

K sanaci vlhkého a zasoleného zdiva se používá ucelený sanační systém podle WTA, jehož konkrétní varianta závisí na míře zasolení zdiva.

Součástí sanačního systému jsou:

 1. podhoz
 2. podkladní porézní omítka
 3. sanační omítka
 • Podhoz zajišťuje adhezi (přilnavost) sanačních omítek k podkladu. Nenanáší se celoplošně, ale šachovnicově se zakrytím 50 % povrchu zdiva. Tloušťka podhozu nesmí překročit 5 mm.

   

 • Podkladní porézní omítka slouží k vyrovnání hrubých nerovností podkladu nebo jako akumulační vrstva pro jímání solí při vysokém zasolení zdiva.

 • Sanační omítka WTA smí být použita jako podkladní omítka jen tehdy, pokud její celková tloušťka nepřesáhne 40 mm.

 • Sanační omítka WTA musí splňovat požadavky na pórovitost, objemovou hmotnost, paropropustnost a pevnost v tlaku.

Dělení systémů

SANAČNÍ OMÍTKY LZE ROZDĚLIT NA JEDNOVRSTVÉ NEBO DVOUVRSTVÉ SYSTÉMY:

Jednovrstvé systémy
Nanášejí se výhradně na relativně homogenní, méně poškozené zdivo. Skládají se z podhozu nanášeného síťovitě na 50 % povrchu zdiva a z vrstvy sanační omítky minimální tloušťky 20 mm. Minimální celková tloušťka souvrství je dle WTA 25 mm.
Dvouvrstvé systémy
Používají se na nehomogenní, značně poškozené zdivo a při vysokém stupni zasolení. Skládají se z podhozu nanášeného opět síťovitě na 50 % povrchu, z porézní hydrofobní podkladní omítky a z vlastní sanační omítky. Podkladní omítka má mít minimální tloušťku 10 mm. Po zdrsnění a vyschnutí je na ni nanesena vrstva sanační omítky minimální tloušťky 15 mm. Minimální celková tloušťka souvrství je dle WTA 30 mm.

Brožura ke stažení

maxit san Vorspritz - sanační prohoz

pdf - Technický list
maxitsanvorspritzjpg.jpg

• sanační prohoz (špric) WTA
• s trasovým cementem pro sanační omítkový systém
• pro zdivo všech typů

detail

maxit ip EFP - Odvlhčovací jednovrstvá omítka

pdf - Technický list
maxitip60jpg.jpg

 • k opravám stěn po povodních
 • paropropustná
 • bez hydrofobizace
 • pro vnější a vnitřní použití
 • filcovatelná
 • třída malty CS II dle ČSN EN 998-1 , P II dle DIN V 18550

detail

maxit san Solo - Sanační jednovrstvá omítka WTA

pdf - Technický list
maxitsansolojpg.jpg

• sanační jednovrstvá omítka WTA
• lze nanášet přímo na zdivo bez prohozu
• porézní hydrofobizovaná sanační omítka pro solemi
zatížené zdivo
• jako jádrová omítka nebo nátěrem opatřená finální
omítka

detail

maxit san Grund - sanační jádrová omítka WTA

pdf - Technický list
maxitsangrundjpg.jpg

• sanační porézní omítka WTA
• podkladní omítka pro vlhké a silně zasolené zdivo
• vyrovnávací sanační jádrová omítka

detail

maxit san Standard - Sanační jednovrstvá omítka WTA

pdf - Technický list
maxitsanstandardjpg.jpg

• sanační vrchní omítka WTA
• porézní hydrofobizovaná sanační omítka pro solemi
zatížené zdivo
• jako jádrová omítka nebo nátěrem opatřená finální
omítka

detail

maxit san Weiss - sanační jednovrstvá omítka WTA

pdf - Technický list
maxitsanweissjpg.jpg

• porézní hydrofobizovaná sanační omítka pro solemi
zatížené zdivo
• jako finální omítka
• zvláště vhodná bez nátěru do sklepních místností

detail

1/1  
240x240png.png