Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.

Penetrace

maxit prim 1010 - izolační adhezní penetrace

pdf - Technický list
prim-1010jpg.jpg

 • izolační adhezní penetrace
 • s křemičitým pískem pro znečištěné a silně nasákavé podklady
 • pro vnitřní i vnější použití
 • bíle pigmentovaný, připravený přímo k nátěru
 • základní nátěr před nanášením stěrek a lepidel na podklady obsahující dřevo
 • základní nátěr pro maxit multi 275
 • bez rozpouštědel

detail

maxit prim 1020 - izolační penetrace

pdf - Technický list
prim-1020jpg.jpg

 • izolační penetrace
 • zabraňuje pronikání a probarvení nanášených vrstev příměsemi z podkladu (asfalt, dehet, výkvěty po protečení vody...)
 • pro vnitřní i vnější použití
 • bíle pigmentovaný, připravený přímo k natření, bez rozpouštědel

maxit prim 1050 penetrace pod šlechtěné omítky

pdf - Technický list
maxitprim1050jpg.jpg

• penetrační nátěr pro maxit šlechtěné omítky
a pod nátěry
• bíle pigmentovaný, připravený přímo k natření,
bez rozpouštědel
• pro vnitřní i vnější použití

detail

maxit prim 1060 adhezní penetrace pro šlechtěné omítky

pdf - Technický list
maxitprim1060jpg.jpg

• penetrační adhézní nátěr s křemičitým pískem pod maxit
šlechtěné omítky
• na hladké podklady
• bíle pigmentovaný, připravený přímo k natření,
bez rozpouštědel
• pro vnitřní i vnější použití

detail

maxit prim 1070 hloubková penetrace

pdf - Technický list
maxitprim1070jpg.jpg

• hloubková penetrace
• pro zpevnění a sjednocení nasákavosti porézních a lehce nasákavých podkladů
• pro vnější i vnitřní použití
• bezbarvý
• připravený přímo k natření
• bez rozpouštědel

detail

maxit prim 1080 - adhezní penetrace pod mozaikové omíky

pdf - Technický list
prim-1080jpg.jpg

 • penetrační adhézní nátěr pod mozaikové omítky maxit mosaik Buntsteinputz
 • plněný křemičitým pískem
 • pro vnitřní i vnější použití
 • připravený přímo k natření

detail

maxit prim 1110 hydrofobizační nátěr

pdf - Technický list
prim1110jpg.jpg

detail

maxit prim 1120 penetrace proti řasám a mechům

pdf - Technický list
011211074026maxitprim1120jpg.jpg

• penetrační nátěr pro sanaci fasád
• zbavuje řas, mechu a plísní
• (součást systému pro sanaci fasád)
• bezbarvý
• bez rozpouštědel
• s obsahem biocidů
• připravený přímo k natření

detail

maxit prim 2000 penetrace pod sádrové omítky

pdf - Technický list
maxitprim2000jpg.jpg

• penetrační nátěr pod sádrové a vápenosádrové omítky
• na silně nasákavé podklady (porobeton)
• pro vnitřní použití
• modře pigmentovaný
• bez rozpouštědel
• připravený přímo k natření

detail

maxit prim 2010 adhezní penetrace pod sádrové omítky

pdf - Technický list
maxitprim2010jpg.jpg

• penetrační adhézní nátěr pod sádrové a vápenosádrové omítky
• na hladké podklady (vápenopískové zdivo, porobeton)
• plněný křemičitým pískem
• pro vnitřní použití
• modře pigmentovaný
• bez rozpouštědel
• připravený přímo k natření

detail

maxit prim 3010 ochranná penetrace pro hliněné omítky

pdf - Technický list
maxitprim3010lehm-fixativjpg.jpg

• bezbarvá penetrace
• pro zpevnění maxit hliněných omítek před nanášením nátěrů (např. maxit Silikatfarbe)
• odolná vůči alkáliím
• bez rozpouštědel
• připravená k použití pro nanášení válečkem nebo štětkou

detail

maxit prim 3020 penetrace pod silikátové barvy

pdf - Technický list
maxitprim3020jpg.jpg

• penetrace pro neutralizaci silně savých podkladů
před nanášením maxit silikátových barev
• bez rozpouštědel
• připravený přímo k natření

detail

maxit purcalc 3030 penetrace purcalc

pdf - Technický list
maxitpurcalc3030jpg.jpg

• neutralizační nátěr netvořící film
• před nanášením vápených barev a šlechtěných omítek maxit purcalc
• pro vnitřní použití
• na minerální bázi

detail

1/1  
240x240png.png