Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.

Drenážní betony

Drenážní systém

Obr. 1: Řez skladbou drenážního systému.

V posledních letech se s rychlým rozvojem stavebnictví stále zmenšuje nezastavěná a nezpevněná plocha, která je nutná k vytváření spodních vod.

Téměř 70 % pitné vody se vytváří regenerací z dešťových vod. V území s vysokým procentem zastavění a zpevnění ploch je dešťová voda odváděna kanalizací do vodotečí a není tudíž zasakována do půdy. Tato území jsou dále z důvodu svodu veškerých povrchových vod do vodotečí zdrojem tzv. povodňových vln, nebo množství odtékající vody je až trojnásobné ve srovnání s množstvím vody v nezastavěném území s přirozenou vsakovací funkcí.

Firma maxit se intenzivně věnovala uvedenému problému a nabízí drenážní vysoce propustný beton maxit ton 905. Speciálně vyvinutý drenážní beton umožňuje přirozené vsakování srážkové vody do půdy a chrání naše životní prostředí.

 

maxit ton 905 - drenážní beton

pdf - Technický list
maxitton905jpg.jpg

 • drenážní beton
 • vodopropustný
 • mrazuvzdorný
 • odolný vůči solím
 • zrnitost do 8 mm
 • pevnost v tlaku po 28 dnech >25 MPa
 • pro pokládání přírodního kamene, dlažebních kostek a betonových dlažeb

detail

maxit ton 911 - drenážní spárovací hmota PU

pdf - Technický list
maxitton911jpg.jpg

 • drenážní spárovací hmota
 • polyuretanová vodopropustná spárovací hmota
 • 1-složková polyuretanová pryskyřice
 • mrazuvzdorná a odolná vůči solím
 • UV stálá
 • pro drenážní systém
 • pevnost v tlaku cca 38 MPa

detail

maxit ton 912 - drenážní spárovací hmota EP

pdf - Technický list
maxitton912epoxijpg.jpg

 • drenážní spárovací hmota
 • polyuretanová vodopropustná spárovací hmota
 • 2-složková polyuretanová pryskyřice
 • mrazuvzdorná a odolná vůči solím
 • UV stálá
 • pro drenážní systém
 • pevnost v tlaku cca 56 MPa

detail

1/1  
240x240png.png