Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.

Novinky
Provozní doba v závěru roku 2018
Dovolujeme si vás informovat o omezení provozu v závěru roku. Poslední objednávky přijímáme 17.12.2018 s...
Více...
maxit expres
V letošním roce byla zahájena nová služba zejména pro Středočeský kraj a je určena přdevším pro stavby menšího rozsahu. zajišťuje...
Více...
Všechny články...
Články

Použití směsi stříkaného betonu při opravě VD Vranov nad Dyjí

Tisk

Milan Myška

1. Úvod
Stříkané betony mají v betonářské praxi velmi široké uplatnění, jako např. při zpevňování stěn stavebních jam nebo zpevňování skalního podloží, při sanaci a zesilování  nejrůznějších stavebních konstrukcí, a nebo zejména při vytváření vnitřního pláště   ražených staveb (jako jsou tunely, kolektory apod.).  Podle metody nástřiku, lze stříkané betony rozdělit na mokrý a suchý způsob stříkání, kdy každá metoda vyžaduje specifickou materiálovou a technologickou přípravu a vhodné strojní zařízení

Použití směsi stříkaného betonu při opravě VD Vranov nad Dyjí " class="readon"> Celý článek... [

Použití směsi stříkaného betonu při opravě VD Vranov nad Dyjí

]
 

iSTAVinfo - Rodinný dům se solárními omítkami maxit

Tisk

Rodinný dům se solárními omítkami maxit

maxitjpg.jpg

Firma Franken Maxit vyvinula omítku a nátěr reagující na sluneční záření, které omezují zvýšení vlhkosti stavebních konstrukcí. Lze je použít jak u staveb nových, tak i u stávajících. Princip spočívá v přidání velice jemných keramických dutých kuliček mikroskopické velikosti do omítky i nátěru. Kuličky mají schopnost přetvářet svoji prostorovou strukturu v závislosti na působení vlhkosti. Při vysychání se keramické kuličky přiblíží k sobě, při dalším odpařování vody se přeskupují do těsného spolupůsobení až vzájemného spojení. Při navlhnutí se struktura kuliček mění od vzájemného spojení do volného spolupůsobení.

Speciální složení těchto solárních produktů má pozitivní vliv na tepelně-technické vlastnosti stěnových konstrukcí. Teplo vznikající vlivem absorpce slunečního záření je částečně odráženo zpět do prostoru. Pokud je teplota fasády větší než teplota vnitřního povrchu stěny, protéká teplo stěnou do vnitřku (negativní proudění). Pokud je teplota povrchu fasády nižší než teplota vnitřního povrchu stěny (v zimě), potom teplo proniká k vnějšímu povrchu (pozitivní proudění).

Proudění tepla závisí na tlaku vodních par vně a uvnitř prostoru. V zimě dochází k pronikání vodních par z vnitřního prostoru vně konstrukce, v létě je tok vodních par opačný. Tok vodních par je způsoben snahou o vyrovnání relativních vlhkostí vzduchu a rozdílných tlaků. Solární produkty tak redukují v zimě topný výkon a v létě potřebu chlazení. Bylo zjištěno, že při použití solárního omítkového systému (při udržování konstantní teploty uvnitř objektu) je úspora energie na vytápění téměř 10 % oproti systému se silikonovou šlechtěnou omítkou.

V Nelahozevsi realizovala stavební firma Makra Kralupy v loňském roce rodinný dům, u kterého byl poprvé v ČR použit venkovní solární omítkový systém Maxit. Obvodové zdivo domu je provedeno z bloků Porotherm tloušťky 44 cm, vyzdívaných na tepelněizolační zdicí maltu maxit therm 815 se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,21 W/m.K. Venkovní solární omítkový systém byl proveden z jádrové solární omítky Maxit Solargrundputz v tloušťce 20 mm a z vrchní solární šlechtěné omítky Maxit Solarputz zrnitosti 2 mm. Vrchní omítka byla opatřena fasádní barvou Maxit Solarfarbe. Vnitřní jednovrstvé vápenosádrové omítky byly natřeny vnitřní solární barvou Maxit Solance.

Solargrundputz je jádrová vápenocementová omítka s přídavkem minerálních a organických lehčiv, speciálních vláken a přísad vytvářejících vysokou pórovitost. Pro vytváření solárního efektu jsou do omítky přidávány speciální mikroskopické keramické duté kuličky. Omítka je vysoce paropropustná, faktor difuzního odporu μ ≤  20, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,152 W/m.K, pevnost v tlaku je 2 MPa, vydatnost 1450 litrů malty na 1 t suché směsi.

Solarputz je vrchní tenkovrstvá šlechtěná silikonová omítka se speciálními minerálními přísadami. Je vodoodpudivá a paropropustná, faktor difuzního odporu μ ≤  20, je odolná proti růstu řas a plísní. Samozřejmě i v této omítce jsou obsaženy přísady pro vytváření solárního efektu.

Solarfarbe je vysoce kvalitní silikonová fasádní barva s přídavkem  mikroskopických dutých kuliček, které zajišťují ideální teplotní a vlhkostní režim a přispívají k úspoře energií. Přísady v nátěru způsobují v letním období reflexi dopadajícího slunečního záření a v zimě naopak její absorpci. Solarfarbe je vysoce paropropustná, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd = 0,04 (m), kapilární nasákavost W24 = 0,09 kg/m2.h0,5.

Solance je vnitřní silikonová barva s podobným složením a vlastnostmi jako Solarfarbe. Solance optimalizuje pohodu vnitřního prostředí a přispívá k úspoře energií. Barva je opět velice paropropustná, ekvivalentní difuzní odpor Sd = 0,07 (m), kapilární nasákavost W24 = 0,09 kg/m2.h0,5.

 

Výsledný efekt solárního omítkového a nátěrového systému Maxit:

- úspora energií na vytápění (cca 10 %),

- optimální vnitřní klima - rovnoměrné rozložení teplot v místnostech na výšku,

- prevence proti tvorbě řas a plísní,

- nepatrný sklon k zašpiňování povrchu.

podle podkladů společnosti Franken Maxit

 

 


 
240x240png.png