Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.

Tisk

07-20-16-10-43-45-maxit-810png.png

maxit 810, nový produkt na našem trhu

s počátkem léta přinášíme na náš trh nový produkt s označením maxit 810. Jedná se o speciální mnohostranně použitelnou vysoce lehčenou malta, která svou vydatností dosahuje hodnoty 1700 l čerstvé malty z jedné tuny. Tento produkt je v zahraničí hojně využíván a to díky svým přednosem.

Tato malta má mnohostranné použití v oblasti hrubé stavby. Používá se jako výplňová malta při vyspravování drážek, štěrbin, a jiných vybouraných míst ve zdivu a připravuje podklad tak, aby bylo možné nanášet omítky.

Za tímto účelem je malta upravena tak, aby ji bylo možné nanášet ve velkých vrstvách a to při zachování pouze minimálního smršťování. Maximální vrstva v jednom pracovním kroku je až 10 cm a po ztuhnutí malty je možné okamžitě nanášet vrstvy další. Takto velkých vrstev může být dosaženo na základě velmi nízké objemové hmotnosti malty, která nemá tendenci, vlivem vlastní hmotnosti, stékat. Omítky je možné nanášet okamžitě po dosažení požadované vlhkosti (liší se v závislosti na typu omítkové směsi).

Při porovnání vydatnosti oproti běžné ruční maltě je cenová úroveň této malty nastavena velmi příznivě a pořizovací náklady, za litr čerstvé malty, jsou pouze nepatrně vyšší oproti běžným ručním maltám.

Podrobnější informace žádejte u svých obchodních partnerů nebo u našich obchodních zástupců.

 

(pdf) TL maxit 810 (275,07kB)

  [ Zpět ]

 
240x240png.png